Vårt produksjons lokale

Vi har idag tre topp moderne produksjonslinjer på Rud i Bærum kommune.